Wat is een converterstation op land en waarom is dit nodig?

Delen via:   

Het converterstation zet de 525kV-gelijkstroom om naar 380kV-wisselstroom. Dat is nodig omdat het landelijk hoogspanningsnet op 380kV-wisselstroom draait. Het converterstation op land bestaat uit een aantal gebouwen met installaties en aansluitingen van kabelsystemen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.