Wat is een kavelbesluit?

Delen via:   

In een kavelbesluit staat waar een windmolenpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de kavelbesluiten.

Naast een kavelbesluit zijn er meer zaken nodig voor wind op zee, zie hiervoor de website Wind op zee.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.