Wat is een platform op zee en waarom is dit nodig?

Delen via:   

Het doel van een platform is allereerst het ‘verzamelen’ van de elektriciteit die door de windturbines wordt opgewekt. Vanuit de windturbines lopen er kabels door de zeebodem naar het platform: de zogeheten parkbekabeling. Deze parkbekabeling maakt geen onderdeel uit van Net op zee IJmuiden Ver Alpha, maar is onderdeel van het kavelbesluit (zie ook vraag 'Wat is een kavelbesluit?') voor het windpark. Hiervoor is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verantwoordelijk.

Het tweede doel van het platform is om het spanningsniveau van de parkbekabeling (wisselspanning van 66kV) om te zetten (te converteren en transformeren) naar het spanningsniveau van de transportkabels naar land (gelijkstroom van 525kV). Het platform bestaat uit twee verschillende onderdelen: de stalen draagconstructie, ofwel het jacket en de bovenbouw, ook wel topside genoemd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.