Wat is een voorkeursalternatief?

Delen via:   

Het voorkeursalternatief (VKA) is het beoogde kabeltracé voor de netaansluiting van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit is gekozen door de minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit verschillende tracéalternatieven.

De minister maakte zijn keuze voor het VKA op basis van:

Op 25 november heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen. Het voorkeursalternatief is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer geworden, zie kaartje hieronder. Dit tracé loopt door de Noordzee, parallel aan de Beta- verbinding en gaat via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. Om uiteindelijk via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele te gaan, zie in deze animatie de route in vogelvlucht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.