Wat is het Net op zee?

Delen via:   

Om de elektriciteit die de windparken op zee produceren te kunnen gebruiken is een 'net op zee' nodig dat de elektriciteit van de windparken naar het hoogspanningsnet op land transporteert. Dit 'net op zee' bestaat uit een platform, zeekabels en landkabels en een converterstation.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.