Wat is het regioadvies?

Delen via:   

De regionale overheden – de gemeenten, provincies en waterschappen – hebben een belangrijke rol in de procedure.  De minister vraagt hen om hem van advies te voorzien over het te kiezen voorkeursalternatief (VKA). De overheden kunnen alle ingediende reacties uit de omgeving (inclusief de reactie van Rijkswaterstaat) en het advies van de Commissie m.e.r. een rol laten spelen in het advies dat zij de minister geven.

Voor Net op Zee IJmuiden Ver Alpha hebben de drie provincies elk een afzonderlijk advies uitgebracht gezamenlijk met de in hun provincie betrokken gemeenten en waterschap. De regioadviezen zijn op 9 oktober  2020 gepubliceerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.