Welke vergunningen zijn er nodig?

Delen via:   

Er is een groot aantal vergunningen nodig voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. TenneT is van plan de benodigde vergunningen voor de realisatie eind augustus 2021 aan te vragen. De vergunningen die aangevraagd worden, zijn waarschijnlijk de waterwetvergunning, de natuurbeschermingswetvergunning, en –ontheffing, de omgevingsvergunning bouw en milieu (of melding) voor het converterstation, spoorwegwetvergunningen voor het kruisen van spoorwegen en een vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken voor het kruisen van Rijkswegen. Ook vergunningen benodigd voor de aanpassing van het bestaande 380 kV station waar op wordt aangesloten worden aangevraagd. De uitvoeringsvergunningen worden later aangevraagd door de aannemer en/of TenneT.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.