Zijn er bij de kabels, ook al liggen ze onder de grond, magneetvelden?

Delen via:   

Overal waar elektriciteit is, ontstaan elektrische en magnetische velden (EM-velden), van de oplader van je telefoon tot het elektriciteitsnetwerk. Dus ook rondom de ondergrondse kabels van dit project. De sterkte van het magneetveld wordt uitgedrukt in microtesla en hangt af van de sterkte van de stroom door de kabel. De sterkte van het magneetveld neemt af wanneer de afstand tot de kabel groter is. Net zoals je de warmte van een verwarming minder voelt op grotere afstand. Dit verschilt per apparaat en installatie.

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van twee soorten stroom: gelijkstroom (direct current, DC) en wisselstroom (alternating current, AC). Bij beide vormen ontstaan magneetvelden, maar omdat de technieken verschillen, hebben die magneetvelden andere eigenschappen en effecten. In deze animatie wordt uitgelegd wat magneetvelden zijn, wat het verschil is tussen de magneetvelden van wisselstroom en van gelijkstroom en wat de invloed van magneetvelden is op de gezondheid 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.