Waar liggen de Net op zee projecten?

Delen via:   

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het platform op zee voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75km voor de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de Net op zee-verbindingen IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De drie verbindingen zijn aparte projecten.

Net op zee Nederwiek 1

Het platform op zee voor Net op zee Nederwiek 1 ligt in het windenergiegebied Nederwiek op circa 95 km voor de Nederlandse kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. Vanwege de grootte van het windenergiegebied Nederwiek is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de Net op zee-verbindingen Nederwiek 1, Nederwiek 2 en Nederwiek 3. De drie verbindingen zijn aparte projecten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.