Waar ligt IJmuiden Ver Alpha?

Delen via:   

Het converterstation op zee voor IJmuiden Ver Alpha ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de Net op zee-verbindingen IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De verbindingen zijn aparte projecten. 

Wilt u weten hoe het tracé exact loopt?

Bekijk dan onze projectatlas. In deze atlas kunt u als het ware over het tracé ‘vliegen’. Ook kunt u op een specifieke locatie gaan 'staan' en daar een vraag stellen. Of geef een reactie en bekijk reacties van anderen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.