Wat is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha?

Delen via:   

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 6 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land moet worden getransporteerd. Hiervoor zijn drie verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit Net op zee is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver tot aan het nog te bouwen converterstation op land.

Het totale project bestaat uit:

  • Een converterstation op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt AC (kV) naar 525 kV DC.

  • Een 525 kV gelijkstroomkabelverbinding van het converterstation op zee naar het converterstation op land. De kabels worden op land aangesloten bij Borssele (via het Veerse Meer).

  • Een converterstation op land waar de 525 kV gelijkstroom wordt omgezet in 380 kV wisselstroom.

  • Een 380 kV wisselstroomkabelverbinding van het converterstation naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

De andere twee verbindingen vanuit IJmuiden Ver zijn Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Informatie over deze verbindingen vindt u hier.

Wat is het Net op zee Extra verbinding Sloegebied?

In de buurt van het wingebied IJmuiden Ver ligt windenergiegebied 1. Om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, vanuit windenergiegebied 1 naar land te transporteren zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het project Net op zee Extra verbinding Sloegebied. Onderdeel van deze verbinding is het platform op zee, de ondergrondse kabel door de Noordzee, een ondergrondse kabelroute over land, een nieuw converterstation op land en de ondergrondse verbinding van het nieuwe converterstation naar een nieuw 380 kV hoogspanningsstation in Zeeland.

In het voorjaar van 2022 wordt bij de vaststelling van het Programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1. Dan verandert ook de naam van dit project. Tot die tijd heet het project “Net op zee Extra verbinding Sloegebied”.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.