Het converterstation op land

Delen via:   

Het converterstation op land bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation bedraagt circa 4,5 hectare.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een converterstation op zee door de Noordzee en vervolgens op land naar een nog te bouwen converterstation. Het converterstation op land zet de gelijkstroom (direct current, DC) om in wisselstroom (alternating, AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation lopen ondergrondse kabels naar een hoogspanningsstation. Hier vindt de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet plaats.

Gestandaardiseerd concept

TenneT werkt met een gestandaardiseerd concept, genaamd het 2 GW-concept. Dit betekent dat het converterstation op land gelijk is voor alle 2 GW-projecten, waaronder IJmuiden Ver Alpha en Extra verbinding Sloegebied.

Bovenstaande afbeeldingen van het converterstation zijn een impressie. Het station voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha moet nog ontworpen worden en kan er dus anders uitzien

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.