De procedure voor het project Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) is vanaf eind 2021 opgenomen in Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt naast de aansluiting op Eemshaven van het windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (0,7 GW) tegelijk die van het nieuw aangewezen windenergiegebied ‘5-oost’ (4 GW, verder op de Noordzee gelegen).

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief

'
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.