37 zienswijzen ingediend op concept-NRD

Delen via:   
18 / 11 / 2019

Van 27 september tot en met 7 november 2019 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage. Hierin wordt het project beschreven, de routes (tracéalternatieven), de zoekgebieden voor het transformatorstation en het beoordelingskader voor het milieueffectenonderzoek (MER). We hebben 37 zienswijzen ontvangen op het concept-NRD. TenneT en EZK (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zijn nu bezig om deze zienswijzen te bekijken en te beantwoorden. Begin volgend jaar publiceren we alle antwoorden op de zienswijzen. Dit gebeurt in een zogeheten nota van antwoord. Hierin staan alle geanonimiseerde zienswijzen en wordt gereageerd op de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt. De nota van antwoord en vaststelde NRD worden tegelijk gepubliceerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.