Aangrenzend project in de omgeving: TenneT begint met aanleg 380kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Delen via:   
16 / 04 / 2020

De bouw van de 40 kilometer lange nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten is begonnen.  De verbinding vervangt de huidige 220 kV-verbinding en vergroot de transportcapaciteit fors. TenneT verwacht deze verbinding in 2023 in gebruik te nemen.

Rekening houden met het Corona-virus

De eerste werkwegen en werkterreinen zijn en worden de komende weken aangelegd in de omgeving van Hoogkerk-Aduard en Oudeschip. Bij alle werkzaamheden volgen TenneT en zijn aannemers de ontwikkelingen en het beleid met betrekking tot het Corona virus nauwgezet.  Het is de bedoeling om in deze periode te beginnen met de bouw van de funderingen.

Informeren

TenneT en zijn aannemers informeren betrokkenen voor en gedurende de werkzaamheden zo veel mogelijk persoonlijk. Ook zijn er voor hen en iedere andere belangstellende meerdere informatiebronnen over de werkzaamheden en het project: een Bouw app, website (www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl), nieuwsbrieven, inloopbijeenkomsten en een informatiecentrum in Eemshaven (voorlopig gesloten als gevolg van het Corona virus).

Sloop overbodige masten

Na de ingebruikname is de bestaande 220 kV-verbinding overbodig. Door de nieuwe 380 kV-verbinding te combineren met een deel van de regionale 110 kV-verbinding tussen Winsum (vanaf Brillerij) en Vierverlaten kan ook 10 kilometer van die verbinding worden afgebroken. Totaal breekt TenneT 50 kilometer bestaande hoogspanningsverbinding af, dat zijn 163 masten.

Hoogspanningsstation

TenneT is al begonnen met het uitbreiden van hoogspanningsstation Vierverlaten voor het 380 kV-transport.

Landschappelijke maatregelen

Op het vastgestelde inpassingsplan voor deze nieuwe verbinding is een aantal beroepen ingediend.  In een tussenuitspraak heeft de Raad van State gevraagd om het concretiseren van de landschappelijke maatregelen. De provincie Groningen en TenneT hebben daarom het landschapsplan aangepast. Dat gewijzigde plan is inmiddels vastgesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en voorgelegd aan de Raad van State. 

Meer informatie

Volg de bouw van dit project met de TenneT BouwApp en download deze gratis via de Apple Store of Google Play Store. Volg ons op facebook: www.facebook.com/eemshavenvierverlaten.

Via www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl  kunt u zich abonneren op de online nieuwsbrief

Het informatiecentrum is geopend dinsdag- en donderdagmiddag (13.00 -17.00 uur), Kantorencomplex NijLicht, Schildweg 16, Eemshaven.

Tel. 0800 35 55 000

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.