Antea Group wint aanbesteding veld- en bodemonderzoeken

Delen via:   
14 / 01 / 2021

Na een zorgvuldige aanbestedingsronde heeft Antea Group de opdracht voor het uitvoeren van de veld- en bodemonderzoeken gewonnen. Antea Group heeft vanuit diverse andere TenneT-projecten ruime ervaring met veld- en bodemonderzoeken op land. Uit het door Antea Group opgestelde plan van aanpak kwam zeer duidelijk de bekendheid met de lokale situatie en de ervaring met vergelijkbare projecten in de regio naar voren. Dit in combinatie met andere zaken leidde tot de hoogste score en uiteindelijk de gunning vanuit het aanbestedingsteam.

Beperken overlast van onderzoeken
Om overlast voor de grondeigenaren te voorkomen, voeren we de werkzaamheden van de diverse onderzoeken zoveel mogelijk aaneengesloten uit. Vanuit de veld- en bodemonderzoeken kijken we naar de draagkracht van de bodem, de elektrische geleidbaarheid van de grond, de warmtegeleiding van de grond en de cultuurtechnische en milieuhygiƫnische eigenschappen van de bodem. Wat deze complexe serie van onderzoeken ons oplevert? Met deze informatie kunnen we de juiste keuze maken voor het type landkabel, het optimaliseren van het trace en vooral de effecten bij de aanleg vooraf in beeld brengen en zoveel mogelijk voorkomen.

Verzilting
De effecten die de verschillende aanlegmethodes op het trace hebben op verzilting is een vraagstuk die een onderdeel is van het proces van veld- en bodemonderzoeken. Samen met LTO en Acacia water werken we aan een plan van aanpak om de mogelijke effecten in beeld te brengen.

>150 grondeigenaren
Op land gaat het trace over percelen van ca 150 grondeigenaren die allen een eigen onderzoeksrapportage ontvangen. Een hele klus dus. Niet alleen voor de rentmeesters, maar ook voor Antea Group.

Planning
Met samenwerkingspartner Antea Group starten we deze maand met de voorbereidingen van de veldonderzoeken. We verwachten dat volgende maand de eerste veldploegen naar buiten gaan. IJs en weer weder dienende, uiteraard.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.