Behoud van de natuur - column Jaap

Delen via:   
13 / 04 / 2021

Narcissen en sneeuw, bloesem en ruiten krabben. Ons weerbarstige klimaat liet zich weer gelden tijdens het Paasweekend. Toch komt de natuur voorzichtig weer in beweging met uitingen van het voorjaar.

De natuur speelt ook een belangrijke rol in ons project. De bedoeling van ons project is immers dat we de natuur op de lange termijn willen sparen door het opwekken van duurzame energie middels windmolens op zee. Om deze energie aan land te kunnen brengen moeten we eerst een hoogspanningskabelverbinding aanleggen vanaf het windpark naar land. Dat heeft echter nadelige effecten op de natuur tijdens de aanlegfase. En precies daar in de uitvoeringsfase van onze klimaatambities ontstaan ook de vragen en zorgen vanuit de omgeving.

Als je googelt op het woord 'natuur', dan verschijnen begrippen als Natuurmomenten, Natuur & landschap, Natuur & milieu, Staatsbosbeheer. Tevens verschijnt een kaart met daarop de Waddenzee, met ook het eiland Schiermonnikoog, onder het kopje 'de mooiste natuurgebieden van Nederland'. De afgelopen weken hebben we vanuit het project veel te maken gehad met het onderwerp 'natuur', met betrokken partijen én het eiland Schiermonnikoog. Het voorkeursalternatief schrijft voor dat de kabels de oostzijde van Schiermonnikoog kruisen. Een route die tot veel vragen en zorgen leidt bij alle betrokkenen.

TenneT en het ministerie van EZK hebben destijds uitvoerig onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van deze kabelroute, zowel op land als op zee. Na de keuze van de kabelroute begint de fase waarin TenneT en het ministerie Van EZK de route verder in detail uitwerken, waarbij het mogelijk is om de route nog wat aan te passen zodat mogelijke nadelige gevolgen voor onder meer de natuur kunnen worden verminderd. Daarom onderzoeken we nu in de Waddenzee de zogenoemde 'wantij-variant' die het eiland wat meer westelijk kruist. Tijdens een tweetal bewonersavonden voor Schiermonnikoog is hier dieper op ingegaan. In het bericht 'Uitwerking kabelroute Waddenzee: variant wantij' leest u er meer over.

Voor meer verdiepingsinformatie over de techniek bij de kruising van Schiermonnikoog, nodig ik u graag uit om de openbare raadspresentatie van de gemeente Schiermonnikoog op 21 april te volgen via de website van Schiermonnikoog en Schiermonnikoog-tv. De vragen en zorgen van de eerdere bewonersavonden zijn gepubliceerd op deze website. Aarzelt u niet ons te contacten als u aanvullende vragen heeft. Samen willen we tot een optimaal mogelijke uitvoering van het project komen, met maximaal behoud van de natuur.

Jaap Nijland

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.