Bekijk eens een andere Integrale Effectenanalyse

Delen via:   
01 / 05 / 2020

In juni publiceert Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden de Integrale Effecten Analyse (IEA). De IEA is een document waarin de effecten van de verschillende kabelroutes en de mogelijke locatie van het transformatorstation ten aanzien van vijf thema’s: milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid worden beschreven.

Hoe ziet zo’n IEA er eigenlijk uit?

Ook andere windparkaansluitingen maken gebruik van een IEA. Op 13 februari 2020 is de IEA van het project Net op zee Hollandse Kust west Bèta verschenen. Hierin zijn vier mogelijke kabeltracés op zee en vier kabeltracés op land onderzocht op de hierboven beschreven 5 thema’s. Dus bent u benieuwd hoe een IEA eruit ziet, neem dan eens een kijkje.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.