Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ligt ter inzage

Delen via:   
27 / 09 / 2019

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden ligt van vrijdag 27 september tot en met donderdag 7 november 2019 ter inzage. De NRD beschrijft het project, welke routes (tracéalternatieven) en mogelijke locaties voor de stations we gaan onderzoeken, hoe dit gebeurt en aan welke onderwerpen zoals leefomgeving of landschap, aandacht wordt besteed in het milieueffectrapport (MER). De concept-NRD is tot stand gekomen met kennis uit de omgeving, opgehaald in werksessies, diverse overleggen en eerdere informatieavonden.

Website Bureau Energieprojecten

U kunt de concept-NRD raadplegen via de website van Bureau Energieprojecten of tijdens de reguliere openingstijden bij de volgende gemeenten:

  • Het Hogeland, op afspraak via telefoonnummer 088 - 345 88 88
  • Noardeast-Fryslân, Koningstraat 13, Dokkum
  • Westerkwartier, Tolberterstraat 66, Leek
  • Groningen Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, Groningen
  • Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, Burgum
  • Dantumadiel, Hynsteblom 4, Damwâld
  • Ameland, Jelmeraweg 1, Ballum
  • Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog

Zienswijze indienen op concept NRD

In de periode van 27 september tot en met 7 november kunt u reageren op de inhoud van de concept-NRD door een zienswijze in te dienen: wat vindt u van de NRD, wordt aan de juisten effecten aandacht besteed?

Hoe dat kan leest u op de website van Bureau Energieprojecten

In het najaar van 2019 worden de zienswijzen beantwoord, waarna de Minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de NRD naar verwachting in januari 2020 definitief vaststelt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.