Concept NRD programma aansluiting wind op zee Eemshaven (PAWOZ) ligt ter inzage

Delen via:   
06 / 10 / 2022

Van vrijdag 30 september 2022 tot en met donderdag 10 november 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) ter inzage voor het programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ)-Eemshaven. In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport voor PAWOZ- Eemshaven. Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een reactie binnen de boven genoemde periode.

Wat houdt het programma in?
Het PAWOZ - Eemshaven onderzoekt de aansluitingsroutes voor de windparken Ten noorden van de Waddeneilanden en Doordewind op de Eemshaven. Het streven is om deze parken uiterlijk eind 2031 aan te sluiten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aansluitingen van windparken in Eemshaven na 2031 door middel van elektriciteitskabels en/of waterstofleidingen. 

Waarom is dit programma nodig?
In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderden de  klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen wij Nederland.

Welke procedure wordt gevolgd?
Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Daarom wordt voor PAWOZ vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet wordt het instrument ‘structuurvisie’ vervangen door het instrument ‘programma’. Dit programma is zelfbindend voor het Rijk en is daarmee kaderstellend voor opvolgende besluiten van het Rijk, zoals de rijksinpassingsplannen /projectbesluiten. De minister voor Klimaat en Energie stelt dit programma vast.
 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.