De rentmeester: interview met Edwin Aman

Delen via:   
23 / 11 / 2020

Zodra het VKA bekend is, kunnen de rentmeesters op pad om met de aanwonenden te praten over betredingstoestemming. Er moet immers onderzoek gedaan worden, voordat we met de aanleg van kabels kunnen beginnen.
Benieuwd wat een rentmeester precies doet? Lees het interview met Edwin Aman.

49 jaar is hij. Edwin Aman, rentmeester. Geboren in Den Ham - Overijssel, getrouwd en drie kinderen. Hij woont op dit moment in het buitengebied van Raalte. Edwin voelt zich verbonden met het oosten en noorden van het land en kijkt dan ook uit naar zijn opdracht bij het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Edwin gaat na het startsein van TenneT, samen met een aantal collega-rentmeesters, op pad om de grondeigenaren in het geplande kabeltracé te bezoeken.

Sinds 1996 werkt Edwin als zelfstandig rentmeester. Na zijn hbo-studie Bos- & Natuurbeheer met specialisatie rentmeesterij bij Van Hall Larenstein, startte hij zijn loopbaan in grondzaken. Sinds 2011 wordt hij door TenneT onder meer ingehuurd voor het voeren van gesprekken met grondeigenaren en -gebruikers over de aanleg van boven-  en ondergrondse verbindingen, sloop van verbindingen en het afhandelen van schade(s). Bij een dergelijk gesprek krijg je het beeld van een gezellige keukentafel met dampende koffie op een gezellig ruitjestafelkleed. "Ondanks dat deze keukentafelgesprekken over grondonderzoek en zakelijk rechtovereenkomsten (ZRO), een zakelijk karakter hebben, is de sfeer in de meeste gevallen inderdaad meer dan goed", zo zegt Edwin.

Vooraf de sfeer proeven
"Het begint altijd met een stapel dossiers. Van TenneT krijg ik de gegevens van grondeigenaren die in het geplande tracégebied gevestigd zijn. Ik verdiep me in de omgeving en het project. Vaak maak ik vooraf een rit door de regio. Zo proef ik de sfeer. Dan pak ik de telefoon en probeer ik afspraken te maken voor een eerste gesprek. Soms heb ik mensen al ontmoet tijdens een informatieavond, maar dat fysieke contact is tegenwoordig wat lastiger.

Betredingstoestemming = geen ZRO
"Tijdens zo'n eerste contact leg ik uit waar de kabelverbinding is gepland en welke onderzoeken TenneT nodig heeft om het definitieve tracé te bepalen.  Het doel is uiteindelijk om schriftelijke toestemming te krijgen om in het eigendom van een derde onderzoeken te mogen verrichten. Dat is noodzakelijk voor TenneT vanwege het aanvragen van de vergunningen, máár zeker ook voor de grondeigenaar om een goed beeld van de huidige toestand van de bodem te krijgen. We brengen de bodem zorgvuldig in kaart als een soort 0-meting. We willen de grond immers na de realisatie  weer in de oude staat opleveren. Mocht er schade zijn ontstaan door de onderzoeken, dan neem ik de schade op en zorg voor de afhandeling ervan."

Na de zogeheten betredingsfase zijn de rentmeesters een poosje uit beeld. Techneuten gaan dan aan het werk met het verder uitwerken van het kabeltracé, het inpassingsplan, vergunningen enzovoorts. Ze onderzoeken onder meer hoe ze de kabel van A naar B leggen en waar (boor)putten komen. "Na het definitief ontwerp gaan wij als rentmeesters weer met de eigenaren/gebruikers om tafel. Dit keer om te spreken over de af te sluiten ZRO. Een ZRO is een opstalovereenkomst waarin de grondeigenaar en TenneT overeenkomen dat TenneT kabels in de grond van een eigenaar mag hebben en onderhouden.".

Edwin merkt nog op dat het instemmen met de betreding van het terrein voor onderzoeken, niet hetzelfde is als toestemming verlenen om de kabel ook daadwerkelijk aan te leggen, dat zijn twee gescheiden fases.

Bouwen aan vertrouwen
Edwin schat in dat hij in veruit de meeste gevallen redelijk snel overeenstemming bereikt met grondeigenaren. In een beperkt aantal gevallen kost het om diverse redenen wat meer tijd om er samen uit te komen. In enkele gevallen is uiteindelijk een juridische procedure nodig. "In 95% van de gevallen kan ik terugkomen voor een kop koffie. En daar doe ik het voor zegt Edwin." Zijn gunfactor? "Goed luisteren, oprecht zijn. Ik sta altijd open voor ideeën uit het veld. Ik ga niet op pad met het idee 'dit moet ik verkopen'. Nee. Als ik zorg weg kan nemen of tot een andere oplossing kan komen, dan ga ik daarvoor. Ik heb oog voor alle perspectieven. En: ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Zo bouw ik aan vertrouwen."

De praktijk
Laatst had ik iemand die mij een voorstel deed: hij was bereid de ZRO te tekenen maar dan moest ik ervoor zorgen dat hij ter plaatse een zonnepark mocht realiseren. Daar ben ik niet van. En dat kon ook niet. TenneT gaat daar immers niet over, dat is aan de regionale netbeheerder. Ik ben vanaf het begin helder geweest over de verwachtingen. Uiteindelijk moest ik dus een ‘nee’ verkopen, maar doordat ik de moeite nam het te bespreken en eerlijk was over de verwachtingen, kwamen we uiteindelijk toch tot een ZRO."

Benieuwd naar de mensen en teelten
Edwin sluit af met te zeggen dat hij ernaar uitkijkt om in het Noordelijke gebied werkzaam te zijn. "Mijn werk is natuurlijk in ieder gebied grotendeels hetzelfde. Maar de mensen die ik ga ontmoeten, de andere grondsoorten en teelten, daar ben ik erg benieuwd naar. Ik hoop dat we corona verslaan en dat het binnen het project NOZ TNW uiteindelijk weer mogelijk wordt de grondeigenaren daadwerkelijk de ferme hand te kunnen schudden."

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.