Deze maand veldonderzoeken Schiermonnikoog

Delen via:   
13 / 04 / 2021

Deze maand (april) voert aannemer Next Geosolutions onderzoekswerkzaamheden uit voor de Noordzeekust van Schiermonnikoog. Dit is de plek in de Noordzeekustzone waar de 1200 meter brede corridor van het voorkeursalternatief voor de aansluiting van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden is gepland.

Waarom dit onderzoek?
We onderzoeken of de bodem geschikt is voor het aanleggen van de ondergrondse kabels. De verzamelde informatie is nodig voor het ontwerp van de kabels en om de exacte route en de aanlegtechnieken te bepalen.

Wat gebeurt er op de Noordzee?
In de kustzone brengen we met een sonar onder meer het zeebed en de onderliggende bodemlagen in kaart. Bij deze zogenaamde 'geofysische metingen' maken we geen contact met de bodem. Ook kijken we of er (historische) objecten op de bodem liggen, zoals scheepswrakken en overblijfselen van bewoning. In een tweede fase worden er metingen in de bodem gedaan en ook worden grondmonster genomen uit het zeebed. De monsters geven ons informatie over de samenstelling van de bodemlagen. Deze informatie gebruiken we voor het bepalen van de aanlegtechniek en het ontwerp van de kabel. De werkzaamheden lopen 24 uur per dag door waarbij de ondiepere delen worden uitgevoerd bij hoogwater. Bij slechte weersomstandigheden werken we niet en ligt de boot stand-by. Op een later moment vindt onderzoek plaats naar resten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, zoals (zee) mijnen en andere niet gesprongen explosieven.

Wat merkt u ervan?
Tijdens de werken in april ligt er een schip ten Noorden van de Balg. Dit schip ligt tijdens de metingen stil en verschuift enkele keren per dag van positie om de grondmonsters op verschillende plaatsen te nemen.

Later in het jaar, na de zomer, starten we ook onderzoekswerkzaamheden op het strand en op de Waddenzee. Ook brengen we de bodem van de doorkruising van het eiland in kaart. Tegen die tijd informeren wij u hierover.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.