Digitale informatieavonden

Delen via:   
05 / 02 / 2021

Was u erbij? Zo'n vijftig gasten per avond, vier sprekers, een kleine tachtig chatvragen vanuit de toehoorders en een paar scherpe conclusies van presentator Judith de Bruijn. Dat was de opbrengst van de digitale informatieavonden op 20 en 25 januari jl.

Veelgestelde vragen
Een van de veelgestelde vragen aan het ministerie van EZK: "waarom kiest de minister niet voor Eemshaven oost". Olaf Herfst (EZK): "Vanuit de regio was het advies aan te sluiten in Eemshaven. Eemshaven oost had een voorkeur, maar kent veel nadelen. Zo liggen er veel mijnen uit WOII die moeilijk te detecteren zijn. Daarnaast liggen er bij het tracé Eemshaven oost al veel kabels en leidingen, waardoor er voor het kabeltracé van Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (te) weinig ruimte is".

Meer weten over de afwegingen van de minister?
Kijk op: http://www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden.

Een andere belangrijke vraag vanuit de kijkers: "Het ministerie en TenneT geven aan dat er goed overleg is geweest met mensen en boeren in de omgeving, dat ook zij inbreng hebben gehad in waar het tracé komt. Kunt u dat toelichten?" TenneT: "Begin 2019 zijn we gestart met het informeren van de omgeving over dit project:

  • Er zijn op verschillende momenten en op meerdere locaties informatieavonden georganiseerd, waarbij de omgeving in een straal van 1 kilometer rondom de verwachte kabelroutes via brieven is uitgenodigd.
  • Daarnaast zijn aankondigingen gepubliceerd in lokale media en via gemeenten verspreid.
  • In juni zijn de milieuonderzoeken (het MER) en de integrale effectenanalyse (de analyse waarin de negen alternatieven en stationslocaties op verschillende thema's zijn beoordeeld) breed gepubliceerd, waarop ook mogelijkheid tot reactie was.

Komende tijd werken we samen met grondeigenaren, overheden, natuur- en milieuorganisaties en andere belanghebbenden de kabelroute verder uit.

Heeft u vragen of suggesties?
Kijk dan op onze interactieve site: www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden en klik op de knop 'bekijk hier de routes'.

Uitzending terugkijken?
Dat kan op onze projectwebsite. De PowerPointpresentatie vindt u daar ook.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.