Even voorstellen: het projectteam van Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

Delen via:   
16 / 04 / 2020

Er werken verschillende mensen voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Sommigen op de voorgrond, anderen wat meer achter de schermen. Wie zijn deze mensen? Via deze digitale nieuwsbrief stellen we ze aan u voor. Deze eerste keer beginnen we met de projectleiders: van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Anne Melchers en van TenneT Jaap Nijland.

Anne Melchers:

Wie ben je?

Ik ben Anne Melchers, de projectleider vanuit EZK voor dit project. Ik ben 39 jaar oud en woon in Rotterdam met man, kinderen en twee katten in een klushuis. Dat laatste is ook meteen m’n hobby: klussen…! Niet helemaal een bewuste keuze (bij de koop tien jaar geleden dachten we dat we er 3 maanden over zouden doen....) maar het is erg leuk om dingen zo te maken als jij wilt. En het scheelt dat mijn man heel handig is en we inmiddels het einde in zicht hebben. Hobby’s waar ik wel bewust voor koos zijn (bedrijfs)hockey, hardlopen, lezen, koken en uitgaan. In Rotterdam bezoek ik dan ook regelmatig een voorstelling, bioscoop, festival of kroeg.

Waarvoor ben je bij dit project verantwoordelijk?

Binnen het project ben ik verantwoordelijk voor het goed doorlopen van de procedure, de minister van Economische Zaken en Klimaat informeren zodat hij de keuze voor het voorkeurstracé goed kan maken, het inpassingsplan (of projectbesluit als de Omgevingswet dan actief is) maken en zorgen dat deze met de vergunningen gecoördineerd ter inzage wordt gelegd. Samen met TenneT let ik erop dat de participatie ook goed verloopt. Zijn we toegankelijk genoeg en praten de juiste mensen mee? Ik ben er trots op dat we in dit project gebruik maken van tools als de interactieve kaart, die best een beetje vernieuwend is. En concreet vind ik het heel gaaf dat van de 9 tracés die we nu onderzoeken er 4 door de omgeving zijn ingebracht.

Toekomstbeeld

Ik streef naar een project waarin de keuzes in goed overleg met en rekening houdend met de inbreng van alle betrokkenen gemaakt worden. Ik merk wel dat er bij Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden niet zoiets als de ideale route bestaat. Het uiteindelijke voorkeursalternatief zal hopelijk veel voordelen hebben, maar ongetwijfeld ook nadelen voor sommigen. Dit is ook de reden dat ik de integrale effectenanalyse zo belangrijk vind: dit laat goed zien dat wat positief scoort op het ene onderdeel, negatief scoort op het andere. Als bijvoorbeeld tijdens de werksessies die veelheid aan invalshoeken boven tafel komt, vind ik het een geslaagde sessie. Voor mij is het ultieme resultaat dat een Raad van State procedure niet nodig zal zijn, omdat iedereen de uitkomsten van ons traject accepteert.

Jaap Nijland:

Wie ben je?

Ik ben Jaap Nijland en werk sinds 2017 voor TenneT Offshore. Ik ben 60 jaar, getrouwd en heb  2 kinderen die inmiddels zelf hun eigen bestaan hebben opgebouwd. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten door te gaan wandelen, hard te lopen of te gaan golfen. Verder creëer ik graag iets door bijvoorbeeld een huis te verbouwen van mijzelf of mijn bloedverwanten. Eigenlijk kan ik elke klus wel zelf maar doordat ik kritisch ben op het resultaat laat ik sommige zaken toch graag over aan een vakman.

Waarvoor ben je bij dit project verantwoordelijk?

Ik ben binnen TenneT Offshore verantwoordelijk voor de realisatie van 2 windpark aansluitingen, Hollandse Kust west Beta en Ten noorden van de Waddeneilanden. Ik heb veel grote infrastructurele projecten meegemaakt zoals de aanleg van de Betuweroute, de Hanzelijn en de Noord Zuidlijn. Allemaal projecten waarbij de omgeving een belangrijke factor was bij voorbereiding en uitvoering van het project. Allemaal projecten waar ik trots kan zijn op het resultaat, zowel het proces wat daar voor nodig was maar ook het object zelf en het belang daarvan voor de samenleving.

Toekomstbeeld

Ik ga het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden uiteraard afmaken en de inbedrijfstelling meemaken rond 2026, maar ben wel bang dat dit mijn laatste grote project is. Dit project is voor mij geslaagd als het belang van Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden voor de omschakeling naar duurzaam opgewekte energie uiteindelijk kan rekenen op een breed draagvlak in de omgeving, terwijl het wellicht in de planfase en uitvoering de nodige weerstand en hinder heeft opgewekt. Uiteindelijk zullen we met ons allen zoveel mogelijk af moeten van de energieopwekking met fossiele brandstoffen en is wind op zee een goede stap.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.