Even voorstellen: Jan Willem Groefsema, projectleider techniek TenneT

Delen via:   
21 / 12 / 2020

Wie ik ben?
Na wat rondzwervingen in zowel Nederland als over de wereld woon ik sinds een paar jaar in dezelfde provincie als dat ik werk. Bij dat bekende knooppunt linksaf. Ik woon daar samen met mijn vrouw en twee kinderen, dochter van vier en zoon van bijna twee. In mijn vrije tijd kan je me meestal buiten vinden, in het bos, in de tuin met de familie of op de tennisbaan.

Waar ben je in dit project voor verantwoordelijk?
Ik ben verantwoordelijk voor het techniekspoor. Dit houdt in dat we met het techniekteam de route, maar ook het platform op zee en het transformatorstation op land, optimaliseren op basis van technische haalbaarheid en geleerde lessen uit eerdere projecten. Ik heb hierbij een nauwe afstemming met het ruimtelijke ordening en omgevingsmanagement. De uiteindelijke route en daarin opgenomen technische oplossingen worden opgenomen in de uitvoeringscontracten die Europees worden aanbesteed.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.