Even voorstellen: Mark Esters, adviseur Grondzaken

Delen via:   
28 / 10 / 2020

Ik ben Mark Esters en woon sinds kort met mijn vrouw en dochter tijdelijk in Arnhem. We woonden 20 jaar in Ypenburg en eind dit jaar verhuizen we naar Elst waar ik oorspronkelijk vandaan kom.

Waarvoor ben je bij dit project verantwoordelijk?
Bij TenneT werk ik voor de afdeling Real Estate Management (Grondzaken). Binnen het project vertegenwoordig ik Grondzaken. Ik toets de belangen van grondeigenaren en gebruikers aan de plannen van het project. Dit is zowel in de plannings- als in de uitvoeringsfase. Wij zijn te gast op het terrein van de grondeigenaar / gebruiker en moeten ons ook als zodanig gedragen.

Mijn doel is om tot goede en duidelijke afspraken te komen tussen de grondeigenaar / gebruiker en TenneT. Het gebruik van de grond moet na de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding ongestoord voortgezet kunnen worden. We streven een langdurige relatie met de grondeigenaar / gebruiker na. Lang nadat het project klaar is, is de ondergrondse hoogspanningsverbinding van TenneT nog daar en onderhoudt de afdeling Grondzaken de contacten.

De uitdaging van mijn rol zit hem in de dubbelrol; bij TenneT vertegenwoordig ik de grondeigenaar / gebruiker en bij de grondeigenaar / gebruiker vertegenwoordig ik TenneT.

Toekomstbeeld
De verwachting is dat de minister begin november de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) bekend maakt. Dan moeten we bij de grondeigenaren en gebruikers overeenkomsten sluiten voor het betreden van het perceel. Hiervoor gaan rentmeesters op pad. In goed overleg spreken we dan af wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, hoe deze worden uitgevoerd en hoe we bij de onderzoekslocatie komen. Het uitgangspunt is om zo weinig mogelijk belemmeringen, hinder en schade te veroorzaken.

TenneT werkt volgens een Cultuurtechnische Standaard (CST) om zoveel mogelijk gewasschade te voorkomen. Op basis van de bodem- en veldonderzoeken en de CST, stelt een onafhankelijk bureau per perceel / eigenaar een cultuurtechnisch advies op. Dit delen we met de eigenaar / gebruiker. De aannemer moet dit advies opvolgen. Een cultuurtechnisch toezichthouder ziet hierop toe.

In de volgende fase sluiten de rentmeesters met de eigenaren 'zakelijk recht-overeenkomsten' en met de gebruikers 'gebruiksovereenkomsten'.

Bij het ontwerp en de aanleg van de verbinding doen we er alles aan om schade te voorkomen. Mocht het toch gebeuren dat er schade ontstaat, dan hanteert TenneT het principe van volledige schadeloosstelling. Dat betekent dat de rechthebbende, voor en na de vestiging van het zakelijk recht, in dezelfde vermogens- en inkomenspositie behoort te verkeren.

De komende tientallen jaren is de hoogspanningsverbinding van TenneT in het terrein van de eigenaar / gebruiker aanwezig. Vanuit Grondzaken onderhouden we de contacten met de eigenaar / gebruiker. Ons doel? Vanzelfsprekend het opleveren van een goed product, maar vooral ook vertrouwen en een langdurige relatie met de omgeving.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.