Het belang van participatie

Delen via:   
06 / 02 / 2021

TenneT en het minister van EZK hechten grote waarde aan participatie van de omgeving bij het project. Hoe we daar precies in deze fase van het project mee omgaan en welke participatiemiddelen we gebruiken, dat leest u in het participatieplan. In dit plan leest u hoe u betrokken kunt zijn bij de verdere detaillering van de kabelroute (het voorkeursalternatief). Omgekeerd horen we graag van u hoe u participatie graag ingevuld ziet. We bekijken dan samen op welke manier we hier het beste invulling aan kunnen geven.

Wat leest u zoal in dit plan?
Dit plan gaat over de participatie in de periode van januari 2021 tot en met voorjaar 2022. Deze periode begint met de bekendmaking van het voorkeursalternatief (VKA) en loopt door tot en met ter inzage van de ontwerp-vergunningen en ontwerp-inpassingplan. In deze fase wordt de kabelroute (incl. locatie voor transformatorstation) in meer detail onderzocht en uitgewerkt. We lichten het project kort toe en met name de komende fase. Vervolgens leest u over de participatie- en communicatieactiviteiten in de komende periode. We actualiseren het participatieplan minstens eens per projectfase zodat het zo goed mogelijk aansluit op de betreffende fase. Daarnaast passen we het plan aan op basis van reacties op het participatieplan, het contact met de omgeving, ontwikkelingen in het project, voortschrijdend inzicht en evaluatie van de voorgaande periode. De vorige drie versies van het participatieplan vindt u op de website van Bureau Energieprojecten.

Het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden is belangrijk voor de verduurzaming van Nederland. Tegelijkertijd kan het ingrijpend voor de lokale omgeving zijn. Mensen en organisaties in de omgeving krijgen te maken met het project en kunnen in hun belangen geraakt worden. TenneT gaat het project bovendien realiseren in het Werelderfgoed Waddenzee-gebied en voor een lang deel door een hoogwaardig landbouwgebied. Onze maatschappelijke taak uitvoeren met respect voor de omgeving is daarom extra belangrijk in dit project.

We nodigen u van harte uit mee te denken, specifieke kennis in te brengen, en kritische vragen te stellen!

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.