Het voorbereidingsbesluit: wat betekent dat precies?

Delen via:   
06 / 02 / 2021

De minister heeft tegelijkertijd met de keuze van de kabelroute een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit voorkomen we dat in het gebied waar het kabeltracé komt, zogeheten 'ruimtelijke ontwikkelingen' plaatsvinden. Denk aan het bouwen van een schuur. Dit zou de uitvoering van het project kunnen belemmeren. In het voorbereidingsbesluit staat in welk gebied zonder toestemming niets mag worden gebouwd.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat binnen het besluit beperkingen gelden voor de bouw, aanleg en gebruik van gronden en (bouw)werken. Dit betekent dat in specifieke gevallen, u een omgevingsvergunning aan moet vragen bij uw gemeente.

Het besluit is per 15 januari 2021 in werking getreden en geldt in beginsel voor een jaar. Het is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het voorbereidingsbesluit vinden door op 'Plannen zoeken' te klikken en vervolgens op plannaam 'Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden' te zoeken. Door in te zoomen op de kaart kunt u het besluit op de kaart zien. Een toelichting vindt u in de documenten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.