Hoe kunnen we invulling geven aan de ambities voor wind op zee met zo min mogelijk effecten op milieu?

Delen via:   
19 / 09 / 2019

Dat is de vraag die centraal stond tijdens het overleg dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT afgelopen 15 juli hadden met een aantal natuur- en milieuorganisaties uit het noorden van het land. Het verslag van deze bijeenkomst is hier te vinden.

Dat we over moeten gaan op groene energiebronnen en dat windmolens op zee daar een grote bijdrage aan zullen leveren staat voor de natuur- en milieuorganisaties als een paal boven water. Maar ze vragen zich wel af wat de precieze milieu effecten zijn van de ondergrondse hoogspanningskabels, die nodig zijn om de windmolens Ten noorden van de Waddeneilanden aan te sluiten op het elektriciteitsnet, en hoe we deze zo beperkt mogelijk kunnen houden. De Coalitie Wadden Natuurlijk vraagt om een kabeltracé te kiezen dat zo min mogelijk effect heeft op het milieu (zowel tijdens de aanleg- als de gebruiksfase). De kruising door de Waddenzee, Natura 2000 gebied en Werelderfgoed, is daarbij het grootste zorgpunt.

Om deze milieu effecten in beeld te krijgen onderzoeken we de komende maanden voor elke mogelijke kabelroute (tracé), welke effecten een kabel heeft op het milieu. Ook voor het transformatorstation brengen we de effecten in beeld. De uitkomst van dit onderzoek zal naar verwachting gelijktijdig met de Integrale Effect Analyse (IEA) in juni 2020 gepubliceerd worden in een milieu effecten rapport (MER). De IEA beschrijft, naast het milieu aspect, ook  hoe de kabelroutes "scoren" op techniek, kosten, omgeving en toekomstvastheid. Hierbij zullen we onder meer de meest actuele uitkomsten van de verkenning naar meer wind op zee meenemen.

Het voorkeursalternatief (VKA) zal door de Minister van EZK in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gekozen worden. Hierbij worden de uitkomsten van de IEA en de input uit de omgeving,  van o.a. de natuur- en milieuorganisaties meegenomen. In het najaar van 2020 wordt de keuze voor het VKA gemaakt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.