Informatiebijeenkomsten in oktober weer goed bezocht

Delen via:   
01 / 11 / 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT organiseerden in oktober diverse inloopbijeenkomsten in Burgum, Garnwerd, Dokkum, Roodeschool en Schiermonnikoog en een inloopspreekuur op Ameland, over het project Net op zee: Ten noorden van de Waddeneilanden. Onderwerp was de zogeheten concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) die van vrijdag 27 september tot en met donderdag 7 november 2019 ter inzage lag.

Informatie via kaarten en website

Tijdens de bijeenkomsten kregen de belangstellenden via posters en digitale schermen informatie over het project en de concept-NRD. Er waren medewerkers van zowel het ministerie, TenneT als het onderzoeksbureau Witteveen+Bos aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook was er de mogelijkheid om ter plekke een zienswijze in te dienen op de concept-NRD bij twee notulisten die aanwezig waren. De opkomst was wisselend. Op sommige avonden kwamen er rond de 100 bezoekers terwijl op andere avonden er slechts 18 langs kwamen. Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de routes van de mogelijke tracés, de onderzoeken die worden uitgevoerd en hoe de beslissing voor het definitieve tracé wordt genomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.