Informatiebijeenkomsten in oktober weer goed bezocht

01 / 11 / 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT organiseerden afgelopen weken diverse inloopbijeenkomsten in Burgum, Garnwerd, Dokkum, Roodeschool en Schiermonnikoog en een inloopspreekuur op Ameland, over het project Ten noorden van de Waddeneilanden. Onderwerp was de zogeheten concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) die nog tot en met donderdag 7 november 2019 ter inzage ligt.

Informatie via kaarten en website

Tijdens de bijeenkomsten kregen de belangstellenden via posters en digitale schermen informatie over het project en de concept-NRD. Er waren medewerkers van zowel het ministerie als van TenneT aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook was er de mogelijkheid om ter plekke een zienswijze in te dienen op het concept-NRD bij twee notulisten die aanwezig waren. De opkomst was wisselend. Op sommige avonden kwamen er rond de 100 bezoekers terwijl op andere avonden er slechts 18 langs kwamen. Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de routes van de mogelijke tracés, de onderzoeken die worden uitgevoerd en hoe de beslissing voor het definitieve tracé wordt genomen.

Concept-NRD

De concept-NRD beschrijft het project, welke routes (tracéalternatieven) en mogelijke locaties voor transformatorstations we gaan onderzoeken, hoe dit gebeurt en aan welke onderwerpen aandacht wordt besteed in het milieueffectrapport (MER). U kunt de concept-NRD raadplegen via de website van Bureau Energieprojecten. Hier kunt u ook lezen hoe u een eventuele zienswijze in kunt dienen. Dit kan nog tot en met 7 november.