Inloopbijeenkomsten goed bezocht

Delen via:   
10 / 07 / 2019

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseerden afgelopen weken diverse inloopbijeenkomsten in Garnwerd, Dokkum, Roodeschool en op Ameland en Schiermonnikoog. Onderwerp was een nieuwe ondergrondse kabelverbinding vanaf het nog te bouwen windpark 'Ten noorden van de Waddeneilanden' naar het landelijke elektriciteitsnet op land. EZK ziet toe dat procedures rondom grote infrastructurele projecten, samen met diverse doelgroepen in de samenleving, goed worden doorlopen. Voor dit project organiseren zij de aanbesteding voor de bouw van het windpark en de coördinatie van de vergunningenprocedure. TenneT is aangewezen als initiatiefnemer om de opgewekte energie middels een hoogspanningsverbinding aan land te brengen.

Ruim 9.500 huishoudens in Noord-Nederland kregen begin juni uit uitnodiging voor deze inloopbijeenkomsten. Daarnaast zijn in de regionale dag- en huis-aan-huisbladen advertenties gepubliceerd, zijn er artikelen verschenen en diverse radio-interviews gevoerd over de mogelijkheid om deze inloopbijeenkomsten te bezoeken.

Op dit moment onderzoeken we via welke ondergrondse kabelroute (tracé) de opgewekte energie van het windpark op het landelijke elektriciteitsnet wordt aangesloten. De bestaande hoogspanningsstations bij Eemshaven, Vierverlaten en Burgum zijn mogelijke aansluitlocaties voor deze ondergrondse kabelverbinding. Uiteindelijk blijft er één route naar één van deze drie locaties over als voorkeurstracé.

Informatie via kaarten en website

Tijdens de bijeenkomsten kregen de belangstellenden via een twintigtal panelen informatie over het project. Er werden vragen gesteld, gesprekken gevoerd en bezoekers konden ook hun mening geven, zowel geschreven op 'geeltjes', als digitaal via de interactieve kaart op de website. Van deze digitale mogelijkheid werd veelvuldig gebruik gemaakt. Op deze manier zijn diverse nuttige tips en aandachtspunten ontvangen! Inwoners konden ook hun zorgen delen: 'komen deze kabels niet te dicht bij onze woningen?' en 'houdt u wel voldoende rekening met de natuur en het landschap?'.

Wilt u teruglezen welke vragen er zijn gesteld en welke tips er zijn gegeven?

De suggesties en informatie over de diverse routes vormen een bijdrage om een keuze te maken welke van de routes uiteindelijk we meenemen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.