Joint Fact Finding: gelijktijdige aanleg niet realistisch

Delen via:   
06 / 10 / 2020

'Welke kansen en mogelijkheden zijn er om nu al rekening te houden met toekomstige kabels en/of leidingen?' Dat was de vraag die is onderzocht tijdens de zogeheten Joint Fact Finding (JFF) door de provincies Groningen en Fryslân, de gemeente Het Hogeland, Schiermonnikoog, Rijkswaterstaat Noord Nederland, Gasunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT.

Wat dat precies betekent?
Bij een JFF verzamelen partijen kennis en informatie en bespreken dit om zo tot een conclusie te komen. Bij deze JFF binnen het project Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden, wilden partijen er gezamenlijk achter komen of het mogelijk en wenselijk is alvast rekening te houden met toekomstige kabels en leidingen. Uit de integrale effectenanalyse kwam namelijk naar voren dat via route Eemshaven west een kabelcorridor mogelijk is. Dat wil zeggen dat er voldoende ruimte is via deze route om meerdere hoogspanningsverbindingen of waterstofleidingen naast elkaar aan te leggen. Deze zogeheten corridor kan worden benut bij de aansluiting van andere toekomstige windparken op de Noordzee. Wat we beogen? Minimale verstoring van de Waddenzee en op land.

Gelijktijdige aanleg niet realistisch
Uit de JFF blijkt dat gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en/of leidingen technisch niet realistisch is. In het onderzoek zijn hiervoor beschikbare standaard aanlegtechnieken en -concepten onderzocht. Zo is een werkstrook nodig van een kilometer aan weerszijden van de leiding om de ankers van de boten en pontons vast te zetten. Hierdoor is het niet mogelijk om alles tijdens de bouw dicht genoeg bij elkaar aan te leggen. Daar komt bij dat de logistiek die nodig is (bekwame mensen en benodigde apparatuur) voor de gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en/ of leidingen niet is te organiseren op de locatie. Daarmee is duidelijk geworden dat, gebaseerd op de huidige aanlegtechniek, gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en leidingen technisch niet mogelijk is.

Rekening houden met de toekomst
Toch biedt de JFF aanknopingspunten voor toekomstige aansluiting op Eemshaven. Het ministerie, TenneT, Gasunie en de regiopartijen gaan door met het onderzoek naar technologische innovatie. Met de nu geplande hoogspanningsverbinding willen we rekening houden met toekomstige verbindingen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.