Joint Fact Finding: kabbelcorridor Waddenzee

Delen via:   
21 / 12 / 2020

In de nieuwsbrief van 6 oktober informeerden we u over de uitkomsten van de Joint Fact Finding (JFF) kabelcorridor Waddenzee door de provincies Groningen en Fryslân, de gemeente Het Hogeland, Schiermonnikoog, Rijkswaterstaat Noord Nederland, Gasunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT. JFF betekent het gezamenlijk maken van onderzoeksvragen en op zoek gaan naar de feiten en antwoorden
Bij deze Joint Fact Finding was de conclusie dat het aanlanden van gelijkstroomkabels of een waterstofleiding door de Waddenzee met de huidige realistische worst case technieken waarschijnlijk niet vergunbaar is vanwege de aanzienlijke effecten op natuur. Dat komt omdat bij gelijkstroomverbinding of een waterstofleiding de aanlegschepen zo’n drie tot vier keer groter zijn en drie meter dieper liggen dan bij wisselstroomkabels. Om zo’n schip over de Waddenzee te ‘trekken’ moet er veel zand weggebaggerd worden. De tijdelijke verstoring van de natuur is daardoor veel groter dan bij schepen die bij wisselstroomverbindingen worden gebruikt. De toekomstige aanlanding van nieuwe verbindingen is daarmee vanuit Waddenzeenatuur bekeken logischer in het oostelijke deel van de Waddenzee. De route Eemshaven oost is helaas al een heel vol gebied.Tussen de kabels en leidingen (van het windpark Gemini, de interconnectoren Norned en CobraCable en een gasleiding) en het referentiegebied is er naar verwachting nog ruimte voor één verbinding. Willen we dit gebied behouden als mogelijke aanlanding in de toekomst, dan kunnen we nu niet de 700 megawatt wisselstroom hier ook door laten aanlanden.

Lees hier ook het vorige bericht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.