Ministerie van EZK en TenneT op bezoek bij agrariër in Usquert

Delen via:   
06 / 10 / 2020

Op vrijdag 4 september is EZK, op uitnodiging van LTO Noord, samen met TenneT op werkbezoek geweest bij boer Pieter Klaas Westerhuis uit Usquert. Aanleiding van dit bezoek is de mogelijke aanlanding van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden in Eemshaven.

Eemshaven west wordt door de regionale en lokale overheden gezien als mogelijk voorkeurstracé met ondergrondse verbinding aan land, maar bij aanlanding bij Eemshaven west speelt verzilting een grotere rol dan bij de andere tracéalternatieven. Verzilting van agrarische percelen is langs de gehele Nederlandse kustlijn geen onbekend fenomeen. Verzilting is van nature aanwezig, maar kan ook optreden door bemaling tijdens de aanleg. Door bemaling wordt het zoute water naar de oppervlakte getrokken. Hiervoor loopt op dit moment een onderzoek dat uitgevoerd wordt door Antea Group waarbij een expert van bureau Acacia Water meekijkt met de conceptrapportage. Acacia Water is door LTO Noord aangewezen als specialist inzake verzilting. Dit bureau was ook bij het werkbezoek aanwezig.

Samen naar het vervolg kijken
Het werkbezoek had als doel goede afstemming van de verschillende belangen en de ontwikkeling van het juiste proces naar de realisatie van het project. Vragen die daarbij spelen zijn, wat betekent zo'n aanlanding voor de landbouw en hoe kunnen we gezamenlijk de gevolgen ondervangen?

Tijdens het werkbezoek werden we in de ochtend ontvangen door de familie Westerhuis waar we uitleg kregen over de kansen en bedreigingen van hun bedrijf. Verzilting is voor deze boeren een grote zorg met name voor de continuïteit van het bedrijf. Vervolgens hebben we langs de zeedijk het perceel en de verschillende gewassen bekeken waarbij we uitleg kregen over de wijze waarop pootaardappelen, uien, wortelen etc geteeld werden en wat het effect van verzilting kan hebben op de kwaliteit. 'Het was een zinvol werkbezoek waarbij we een goed beeld kregen van de zorgen en huidige situatie', aldus Diana Scheer, omgevingsmanager TenneT. Na afloop heeft Waterbedrijf Groningen hun ervaringen bij een ander leidingproject gedeeld en hebben we gesproken over de verschillende belangen en hoe we gezamenlijk kunnen optrekken zodat alle belanghebbenden zich kunnen vinden in het behaalde resultaat rondom het tracé.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.