Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden gaat digitaal

Delen via:   
16 / 04 / 2020

Hoewel de buitenwereld lijkt stil te staan in deze Coronatijd, gaat het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden op aangepaste wijze door. Afspraken via digitale platformen, online werksessies en veel telefoongesprekken; ook wij werken vanuit huis. Soms is het even passen en meten om een weg vinden in deze nieuwe manier van communiceren, maar samen werken we toe naar het moment dat de minister van Economische Zaken en Klimaat een keuze maakt welke route het voorkeursalternatief voor het Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden wordt.

Afgelopen week werden de eerste resultaten uit de integrale effecten analyse (IEA) en de voorlopige onderscheidende milieueffecten via een online sessie gepresenteerd aan belangenorganisaties en overheden, zie het artikel 'Eerste resultaten IEA gedeeld via online werksessie'. Het is mooi om te zien dat iedereen zich flexibel toont, en op deze manier probeert het werk gewoon door te laten gaan.   

De minister zal op basis van het IEA (waar het MER fase 1 onderdeel van is), het advies Commissie m.e.r., de reacties op het IEA en het regioadvies van de lokale en regionale bestuurders een Voorkeursalternatief kiezen in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ondanks de coronacrisis verwachten we nog steeds dat dit in oktober 2020 bekend zal zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.