Nieuws over projecten in de omgeving

Delen via:   
18 / 11 / 2019

In het noorden van het land gebeurt er veel op het gebied van aanleg van elektriciteit. Hier leest u meer over een aantal aangrenzende projecten.

Noord-West 380 kV Eemshaven-Vierverlaten
TenneT kan beginnen met de aanleg van de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven (hoogspanningsstation Oudeschip) en hoogspanningsstation Vierverlaten nabij Groningen. De Raad van State heeft onlangs een zevental beroepen tegen het plan en de vergunningen verworpen. Wel verzoekt de Raad van State om het landschapsplan binnen een half jaar te concretiseren en ter beoordeling voor te leggen. Deze nieuwe 40 kilometer lange 380kV-verbinding vervangt de bestaande 220kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Deze verbinding kan in 2023 in bedrijf worden genomen. Dit is ruim op tijd voor het eventueel afvoeren van de stroom die wordt opgewekt door het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden.

Vervolg Noord-West 380kV
Met Eemshaven-Vierverlaten 380kV realiseert TenneT een eerste fase van Noord-West 380kV. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT verkennen momenteel of en zo ja hoe een tweede fase zou moeten lopen. Op dit moment is er nog geen 380 kV-verbinding tussen Vierverlaten en het station Ens in de Noordoostpolder, waar de elektriciteit die vanuit het noorden komt op de landelijke 380 kV-ring kan aansluiten. Mogelijk zal op middellange termijn de transportcapaciteit van elektriciteit vanaf Vierverlaten naar de Randstad ook vergroot moeten worden. De verwachting is dat hier rond de jaarwisseling meer over bekend wordt gemaakt vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Verbinding naar Denemarken in gebruik genomen
Eemshaven is één van de belangrijkste '(duurzame) energiepoorten' van Nederland. Zo staan er al meerdere energiecentrales en komt er ook stroom vanuit Noorwegen en vanuit windpark Gemini aan land. De komende jaren wordt dat belang nog groter. Zo hebben TenneT en de Deense netbeheerder Energinet in november de 325 kilometer lange zeekabel COBRAcable officieel in gebruik genomen met een virtuele 'handshake' van de twee CEO’s. Deze kabel wordt in de Eemshaven aangesloten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Dit stimuleert de uitwisseling van groene stroom tussen beide landen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.