Onderzoek naar verziltingseffecten gestart

Delen via:   
23 / 12 / 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 2 december 2021 in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt een programma te starten waarin wordt onderzocht welke route(s) nodig zijn voor het aansluiten van 4,7 GW windenergie in Eemshaven. Onderdeel van dit programma is een verziltingsonderzoek in de kuststreek van Groningen. Dat verziltingsonderzoek gaat nu van start.

Waarom verziltingsonderzoek?
Verzilting is een natuurlijk verschijnsel in de kuststreek van Groningen. Met het verziltingsonderzoek willen Acacia Water, LTO Noord, EZK en TenneT gezamenlijk de mogelijke verziltingseffecten van de aanleg van elektriciteitskabels richting Eemshaven onderzoeken. Zodra we effecten vaststellen, zoeken we naar maatregelen om eventuele verziltingseffecten door aanleg van kabels te beperken en een manier om dit te blijven monitoren.

Enquête voor grondeigenaren
De betreffende landbouwers hebben een brief ontvangen van Acacia Water, LTO Noord, EZK en TenneT, waarin hen gevraagd is met de inloggegevens een enquête van Acacia Water in te vullen. Doel van de enquête is gegevens te verzamelen over drainage in de Noord-Groningse kuststrook. Uiterlijke invuldatum is 7 januari.

Wat is het vervolg?
Nadat de uitkomsten van de enquête verzameld zijn, stelt Acacia Water vast op welke percelen veldonderzoeken nodig zijn. De onderzoeken in het veld starten we in het eerste kwartaal van 2022, voor het groeiseizoen. Er worden dan peilbuizen geplaatst, voor minimaal één jaar. Landbouwers bij wie dit veldonderzoek uitgevoerd wordt, krijgen hierover bericht. Er komt dan iemand langs om afspraken te maken over de locatie van de onderzoeken, het moment van betreding en schadevergoedingen. Dit wordt tussen de eigenaar en TenneT vastgelegd in de vorm van ‘betredingstoestemming’.

Vragen over het verziltingsonderzoek?
In de folder lichten we het proces stap voor stap toe. Is uw vraag niet beantwoord? Stuur dan uw vraag voor Acacia Water, EZK of TenneT naar TNW-support@tennet.eu. Voor LTO Noord mailt u naar Taeke Wahle, twahle@ltonoord.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.