Regioadvies over aansluiting windpark

Delen via:   
05 / 06 / 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)en TenneT hebben voor de aansluiting van het windpark 'Ten noorden van de Waddeneilanden' negen mogelijke kabelroutes en zes zoekgebieden voor een transformatorstation onderzocht. Om een voorkeursroute vast te stellen, heeft EZK de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies om advies gevraagd.

Het gezamenlijke, voorlopige regioadvies van de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen verschijnt op dinsdag 9 juni. Informatie is dan te vinden via de websites van deze partijen. De gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen buigen zich de komende periode over het voorlopige advies. De regiopartijen stellen begin oktober het definitieve advies vast en leggen het aan de minister van EZK voor.  Heeft u vragen over het regioadvies dan kunt u hiervoor contact opnemen met de bestuurder van uw eigen gemeente, provincie of waterschap.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.