Rondje langs gemeenteraden

Delen via:   
27 / 11 / 2019

De afgelopen weken informeerden Frank Timmer (TenneT) en Anne Melchers (EZK) samen vier gemeenteraden over het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Doel was om 'basics' van het project te delen en de gemeente voor te bereiden op de vraag die zij over een half jaar gesteld zullen krijgen bij de publicatie van de Integrale Effect Analyse (IEA). De lokale en regionale gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat wordt dan gevraagd om een – liefst gezamenlijk – advies te geven, het regioadvies. De bestuurders zich dan over de vraag welk kabeltracé men (gezamenlijk) zou kiezen als zij minister waren. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bepaalt volgend najaar het voorkeursalternatief, maar baseert zich daarbij onder andere op de IEA en het regioadvies. De keuze voor het voorkeursalternatief zal niet makkelijk zijn: ieder tracé heeft z’n voor- en nadelen. Voor het kiezen van het meest ideale tracé (of het tracé met de minste nadelen) is het nodig om integraal naar verschillende onderdelen te kijken. Het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraden bij dit vraagstuk is onderdeel van onze aanpak.

De gemeenteraadsleden konden hun vragen stellen. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Naast het geven van inhoudelijke informatie over het project was het ook het delen van ervaringen over participatie volgens de omgevingswet, iets wat gemeenten goed herkenden uit hun eigen praktijk. Het werd gewaardeerd dat wij in een vroeg stadium aan hen de belangrijkste punten konden meegeven.

Begin volgend jaar willen we graag nog bij meer gemeenteraden langs gaan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.