Samenwerking met Natuur- en Milieufederatie - Pilot Ecologische Inpassingsmaatregelen

Delen via:   
21 / 07 / 2020

Binnen het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW) werkt TenneT samen met de noordelijke NMF's (Natuur- en Milieufederaties): NMF Fryslân en NMF Groningen. Dat doen we in het kader van een Pilot(project) met de naam: Ecologische Inpassingsmaatregelen.

Het doel van de Pilot is om de kennis en ervaring van de NMF's te benutten om interessante inpassingsmaatregelen voor natuur en landschap te bedenken. Dat kunnen algemene inpassingsmaatregelen zijn die onafhankelijk van een locatie kunnen worden toegepast bij kabelprojecten. Maar het kan ook heel locatie- of soort-specifiek zijn.

Kennis

De leden van natuur- en milieugroepen kennen de lokale omgeving en natuurwaarden vaak op hun duimpje. Vanuit hun passie voor de natuur beschikken ze over uitgebreide kennis van de flora en fauna of hebben ze (jaren)lange ervaring met de ontwikkeling van de biodiversiteit op bepaalde locaties. De Pilot biedt dus een praktische kans om juist die kennis en ervaring op te halen en te benutten.

Voorlopig hebben we bij NOZ TNW nog meerdere tracéalternatieven voor de kabelverbinding en nog 3 locaties waar het transformatorstation kan worden gerealiseerd. De algemene inpassingsmaatregelen die aangedragen worden kunnen in deze fase van waarde zijn. En als in het najaar de minister een voorkeursalternatief aanwijst, dan zal juist de lokale kennis en ervaring nog beter aan bod kunnen komen.

Winst voor natuur en milieu

We hopen natuurlijk op verrassende ideeën voor de inpassing van de kabelverbinding (en/of het transformatorstation). Als een goede ecologische inpassing leidt tot minder grote effecten dan kunnen we tevreden zijn. Maar nog liever dragen we bij aan de ontwikkeling van natuur en landschap. Als we met het project NOZ TNW de kansen voor lokale biodiversiteit kunnen vergroten en kunnen bijdragen aan landschapsontwikkeling dan kunnen we spreken van winst voor natuur en milieu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.