Stand van zaken milieueffectenrapportage (MER)

Delen via:   
08 / 07 / 2021

In de nieuwsbrief van eind mei heeft u kunnen lezen dat de planning van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden is gewijzigd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft samen met de regionale partners in het Omgevingsberaad Waddengebied, de decentrale overheden en TenneT afgesproken om de komende maanden te onderzoeken welke verbindingen er in de toekomst door het Waddengebied nodig én mogelijk zijn en te bezien hoe de route Eemshaven west voor de aansluiting van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden hier binnen past.

Tegelijkertijd werken we de route Eemshaven west verder uit om beter inzicht te krijgen in de effecten van die gedetailleerde route, de aanlegmethoden en de impact op natuur en landbouw. Dit betekent ook dat de milieuonderzoeken (het MER) die nodig zijn voor deze uitwerking doorgaan. De conceptresultaten van die milieuonderzoeken verwachten we einde zomer te kunnen delen.

Lees hier wat we komend halfjaar nog meer doen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.