Tweede bewonersavond Schiermonnikoog op 29 maart

Delen via:   
25 / 03 / 2021

Op maandag 29 maart van 20.00 – 21.30 uur bent u van harte welkom op de tweede digitale bewonersavond van netbeheerder TenneT en het ministerie van EZK. Aanleiding is de aanleg van een hoogspanningsverbinding vanaf het te bouwen windpark Ten noorden van de Waddeneilanden'. Die hoogspanningsverbinding kruist straks Schiermonnikoog. TenneT en het ministerie willen de bewoners informeren over het project. Bij de eerste bewonersavond afgelopen maandag kon niet iedereen inloggen vanwege een internetstoring. Vandaar een tweede avond.

Waarom deze bewonersavond?
Schiermonnikoog is met de rust, ruimte en bijzondere, gevarieerde natuur een uniek stukje Nederland. Bij de aanleg van de hoogspanningsspanningsverbinding spelen deze waarden een grote rol. Daarom wil TenneT samen met de omgeving nadenken over het zoveel mogelijk voorkomen van natuurschade en het beperken van hinder en overlast voor eilandbewoners.

TenneT en het ministerie van EZK praten u tijdens deze informatieavond bij over het project en het verdere proces. Ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Dat kan 'in beeld' en dat kan 'via chat'. Een deel van de vragen beantwoorden TenneT/ministerie EZ tijdens de avond. Na afloop krijgen alle vragenstellers een gebundelde versie van vragen en antwoorden per e-mail. Deze publiceren we ook op de projectwebsite https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/.

Aanmelden voor de bewonersavond?
Aanmelden kan tot en met 26 maart. Stuur daarvoor een e-mail naar TNW-support@tennet.eu met uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en vermeld als onderwerp ‘Bewonersavond Schiermonnikoog’. U ontvangt dan een digitale uitnodigingsknop voor een Webex-vergadering.

Tot de 29e!

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.