Uitnodiging digitale bewonersavond Schiermonnikoog

Delen via:   
11 / 03 / 2021

Op maandag 22 maart van 20.00 – 21.00 uur bent u als bewoner van Schiermonnikoog, van harte welkom op de digitale bewonersavond van netbeheerder TenneT. Het ministerie van EZK is hierbij ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Aanleiding is de aanleg van een hoogspanningsverbinding vanaf het te bouwen windpark Ten noorden van de Waddeneilanden'. Die hoogspanningsverbinding kruist  Schiermonnikoog. TenneT wil de bewoners informeren over het project.

Waarom dit project?
Het te bouwen windpark komt ongeveer 60-70 kilometer ten Noorden van Schiermonnikoog. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de kabelroute gekozen. Deze loopt door de Noordzee, via de oostelijke punt van Schiermonnikoog en gaat verder via het wad door de Waddenzee naar de Groningse kust. De kabelverbinding sluit aan in Eemshaven.

Windenergie op zee speelt een grote rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening (energietransitie). De Noordzee is een gunstige plek voor windmolens vanwege:

  • de relatief geringe waterdiepte;
  • het gunstige windklimaat;
  • goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt.

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2-meer uitstoten. Windenergie op zee is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen.

Waarom deze bewonersavond?
Schiermonnikoog is met de rust, ruimte en bijzondere, gevarieerde natuur een uniek stukje Nederland. Bij de aanleg van de hoogspanningsspanningsverbinding spelen deze waarden een grote rol. Daarom wil TenneT samen met de omgeving nadenken over het zoveel mogelijk voorkomen van natuurschade en het beperken van hinder en overlast voor eilandbewoners.

TenneT praat u tijdens deze informatieavond bij over het project en het verdere proces. Ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Dat kan 'in beeld' en dat kan 'via chat'. Een deel van de vragen beantwoordt TenneT tijdens de avond. Na afloop krijgen alle vragenstellers een gebundelde versie van vragen en antwoorden per e-mail. Deze publiceren we ook op de projectwebsite https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/.

Aanmelden voor de bewonersavond?
Aanmelden kan tot en met 19 maart. Stuur daarvoor een e-mail naar TNW-support@tennet.eu met uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en vermeld als onderwerp ‘Bewonersavond Schiermonnikoog’. U ontvangt dan een digitale uitnodigingsknop voor een Webex-vergadering.

Heeft u nu al vragen over het project of de kabelroute?
Kijk dan op https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/ en meld u aan voor de projectnieuwsbrief: https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/nieuwsbrieven. Is uw vraag niet beantwoord? Geef deze dan voor de bewonersavond door via TNW-support@tennet.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.