Veldbezoek Schiermonnikoog - door Maaike Prins

Delen via:   
13 / 04 / 2021

Maaike: "Op dinsdag 9 maart brachten we met een kleine delegatie van het projectteam, op uitnodiging van Natuurmonumenten, een bezoek aan Schiermonnikoog. Aanleiding voor dit bezoek is de kruising van de kabelroute voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden met de punt van het eiland. Deze kruising wordt de komende maanden uitgewerkt. Doel van het veldbezoek was het opdoen van gebiedskennis van dit bijzondere stukje Nederland.

Na een overtocht met de veerboot, werden we op het eiland ontvangen door Jan Willem Zwart, coördinator beheer (of zoals hij zelf aangaf 'boswachter') bij Natuurmonumenten op Schiermonnikoog. Jan Willem Zwart heeft ons meegenomen naar het oosten van het eiland en uitleg gegeven over het gebied, de staat van de natuur op Schiermonnikoog en het werk van Natuurmonumenten op het eiland. Onze eerste stop was de uiterste oostpunt van het eiland. Hier zal de kabelroute niet het eiland kruisen. Waar eerst alleen maar zand was, is sinds een paar jaar wel een pionierende duinvegetatie aan het ontstaan. Vervolgens is de plek waar het voorkeursalternatief het eiland doorkruist uitgebreid bezocht, op de plek waar de geul 'Eilanderbalg' het eiland in snijdt. Daarna brachten we nog een bezoek aan het gebied waar 'de variant wantij' het eiland kruist.

Op beide locaties hebben we een goed beeld gekregen van de aanwezige vegetatie. De natuur verandert snel; dit veldbezoek helpt daarom om een beeld te krijgen van de actuele staat van de natuur. Dit helpt ons ook om de kabelroute van 'variant wantij' door de kwelders en duinen verder uit te werken én te beoordelen op effecten. Een ander aspect dat we tijdens het veldbezoek nader hebben bestudeerd is de bodemsituatie. Hoe zijn bijvoorbeeld de overgangen tussen kwelders en duinen? En hoe zijn de hoogteverschillen? Deze informatie over de grondgesteldheid gebruiken we om de aanlegtechniek verder uit te werken.

Verrijkt met nieuwe gebiedskennis keerden wij na een mooie dag op het Waddeneiland weer huiswaarts. Met nieuwe inzichten om de kabelroute verder uit te werken. Jan Willem Zwart, bedankt voor uw gastvrijheid!"

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.