Verkenning - column Jaap

Delen via:   
19 / 10 / 2021

Project Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) verkeerde de afgelopen maanden in een gedeeltelijke pauzestand. De stap voorwaarts lijkt in het verschiet. Nu het rapport van Royal Haskoning DHV gepubliceerd is, de nieuwe windgebieden tot 2030 worden bekendgemaakt en met de ministerraad in het vooruitzicht, verwachten we eind november meer duidelijkheid over onze opdrachtformulering vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De inventarisatie van Royal Haskoning DHV bestaat uit een verkenning naar innovatieve aanlegtechnieken, toegepast op zeven mogelijke routes door of langs de Waddenzee. Hierbij zijn vele partijen en experts betrokken. Zij hebben onderzoek gedaan in het kader van de aanlanding van windenergie op zee, die van belang is voor de realisatie van de nationale klimaatopgave en regionale verduurzaming. Belangrijk bij dit onderzoek is het zoveel mogelijk beschermen van de Waddenzee als UNESCO werelderfgoed gebied

Binnen het projectteam TNW verwelkomen we ondertussen Martijn Haarsma als nieuwe omgevingsmanager. Hij vervangt per 1 november Diana Scheer. Diana heeft besloten een nieuwe opdracht elders te aanvaarden. Martijn neemt vanaf 1 november contact op met betrokken partijen bij TNW. Ook stelt hij zich in de volgende nieuwsbrief voor. We kijken uit naar zijn komst en wensen hem veel succes toe in deze nieuwe rol.

Jaap Nijland

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.