Verslagen online werkgroep natuur en werkgroep verzilting

Delen via:   
10 / 12 / 2021

In november 2021 vonden twee werkgroepbijeenkomsten plaats; werkgroep natuur en de werkgroep verzilting.

Werkgroep natuur
Tijdens de bijeenkomst met de werkgroep natuur werd een toelichting gegeven op het MER (milieueffectenrapportage), met extra aandacht voor de onderzoeksaanpak, beoordelingscriteria en gebruikte bronnen. Daarnaast spraken we over de conceptresultaten van de natuuronderzoeken. Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

Werkgroep verzilting
In de werkgroep verzilting zijn aanwezigen meegenomen in het proces en de aanpak van het verziltingsonderzoek, dat uitgevoerd wordt door Acacia Water. Het verziltingsonderzoek blijft ook in het programma van het ministerie van EZK doorlopen. De werkgroep verzilting blijft dan ook bijeenkomen. Het verslag van de bijeenkomst op 8 november 2021 vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.