Vertrek projectleider NOZ TNW ministerie EZK, Anne Melchers

Delen via:   
21 / 12 / 2020

"Afgelopen twee jaar had ik de eer om projectleider te zijn van Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW). In deze tijd hebben we als project veel stappen gezet: het leren kennen van de omgeving, het vinden van de best mogelijke routes in aanloop naar de NRD-fase, het uitvoeren van een integrale effectenanalyse en MER fase 1 en vervolgens de keuze voor het voorkeursalternatief door de minister van EZK (in afstemming met het ministerie van BZK). Een mooie periode waarin we langzaam trechterden naar één route. Helaas is er nog geen nieuws over de gekozen kabelroute, het voorkeursalternatief (VKA). We verwachten in januari het VKA te publiceren."

"Binnen het ministerie van EZK stap ik over naar het programma 'waterstof'. Het onderwerp waterstof is zijdelings voorbij gekomen in het NOZ TNW project. Ik bedank u voor de betrokkenheid bij het project en draag het stokje over aan collega Olaf Herfst." 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.