Voorstellen projectteam: Janna Boonstra en Alma Scholten

Delen via:   
21 / 07 / 2020

Er werken verschillende mensen voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Sommigen op de voorgrond, anderen wat meer achter de schermen. Wie zijn deze mensen? Via deze digitale nieuwsbrief stellen we ze aan u voor. Deze keer Janna Boonstra en Alma Scholten van TenneT.

Janna Boonstra

Wie ben je?

Mijn naam is Janna Boonstra. In mijn 29 jaar heb ik in 16 verschillende huizen gewoond, je zou dus kunnen zeggen dat verhuizen een hobby van me is. Sinds kort woon ik in een prachtig jaren '30 appartement in Amsterdam-Zuid met een geadopteerde boomtuin voor de deur. In deze boomtuin kweek ik samen met mijn huisgenoot kruiden voor op mijn zelfgebakken pizza's. Het liefst zou ik een grote moestuin willen en al mijn groente zelf verbouwen, maar dat past helaas niet in onze boomtuin of op ons balkon. Om te compenseren probeer ik zoveel mogelijk biologisch en lokaal producten te kopen en zoveel mogelijk producten her te gebruiken. Naast het onderhouden van de boomtuin volg ik een grafische cursus en ga ik regelmatig hardlopen, fietsen en zwemmen.

Waarvoor ben je bij dit project verantwoordelijk?

Binnen dit project werk ik als adviseur Planologie en Omgeving en ondersteun ik de ontwikkeling van tracéalternatieven en het informeren en betrekken van diverse partijen, samen met de projectleider planologie en vergunningen en de omgevingsmanager. Ik werk mee aan de organisatie van werksessies en informatieavonden, bereid gesprekken met verschillende omgevingspartijen voor, beantwoord vragen gesteld door de omgeving en coördineer interne processen. De afwisseling tussen inhoud en proces maakt deze functie leuk en uitdagend. Wat zijn we aan het doen, waarom, hoe betrekken we de omgeving hier zo goed mogelijk in en hoe kunnen we soms technisch of procesmatig moeilijk uit te leggen zaken tóch simpel toelichten.

Toekomstbeeld

Ik ben trots op de wijze waarop de omgeving tot nu toe is betrokken in dit project en hoop dat we deze wijze van betrokkenheid kunnen doorzetten in de volgende fase wanneer we één tracé gaan uitwerken, bodem- en veld onderzoeken van start gaan en vergunningen aangevraagd gaan worden. Ik ben dan ook heel benieuwd welk tracéalternatief en welke aansluitlocatie de minister van EZK gaat kiezen eind oktober. Voor mij is TNW een geslaagd project als we kunnen laten zien dat we rekening hebben gehouden met wensen van belanghebbenden en deze integraal onderdeel uitmaken van het project.

Alma Scholten

Wie ben je?

Mijn naam is Alma. Als mensen me vragen naar hobby's, dan moet ik diep graven J. Als kind had ik ze wel: ik verzamelde kevers en ging, terwijl ik in de Tropen woonde, op zoek naar de Noordpool etc. Tegenwoordig is dat anders: het leven heeft mijn volle aandacht ;-) en dat betekent: never a dull moment. Zo verzamel ik hoogte- en dieptepunten. Van de eerste geniet ik meteen al, en van de laatste meestal pas achteraf. Ook wordt het steeds leuker om binnen die slingerbeweging dat ene neutrale plekje op te snorren. Eén van de vele hoogtepunten afgelopen maanden is de Steenuilenfamilie die maar liefst 3 uilskuikens kreeg! Dat is ook een béétje bijdragen aan de biodiversiteit.

Waarvoor ben je bij dit project verantwoordelijk?

Bij TenneT zet ik me in als m.e.r.-coördinator. Dat doe ik al bijna 15 jaar. Daarmee heb ik al heel wat MER'en (milieueffectrapporten) van TenneT de revue zien passeren. En zo kan ik ook voor TNW bijdragen aan een goede MER-kwaliteit en zorgen voor consistentie met andere projecten. Het is best een uitdaging om met zoveel alternatieven en met zo'n groot zoekgebied (dat vanuit natuur&milieu, landschap, cultuurhistorie en landbouw bezien zeer waardevol is) een m.e.r.-procedure te doorlopen. TNW is voor mij geslaagd als het MER volwaardig bijdraagt aan de onderbouwing van een keuze voor het uiteindelijke alternatief.

Toekomstbeeld

Natuurlijk begrijp ik ook dat deze ingreep, naast al die andere ingrepen, voor sommige mensen écht lastig is… Toch denk ik dat het hoger gelegen doel, namelijk de bijdrage die TNW levert aan de energietransitie in Nederland, van belang is. En ik ben er trots op dat ik daaraan mag bijdragen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.