Vragen bewoners Schiermonnikoog op website

Delen via:   
13 / 04 / 2021

Met in totaal zo'n tachtig 'aanwezigen', kijken we terug op twee goed bezochte digitale bewonersavonden voor Schiermonnikoog. De avonden liepen uit door de vele vragen en zorgen die zijn geuit door de bewoners. Vragen als "Gaat de kabel onder het eiland door of wordt er echt gegraven", "is het werkgebied nog toegankelijk tijdens de werkzaamheden" en "hoezeer gaan de sleuven de structuur van de kustwering en de natuurlijke afwatering aantasten en verstoren" kwamen aan de orde. TenneT en het ministerie van EZK zijn zich bewust van de zorgen van de omgeving. Juist door in gesprek te blijven met elkaar, kunnen we in gezamenlijkheid kijken wat er binnen de gekozen kabelroute mogelijk is. Zo zijn er ook vragen gesteld over natuurcompensatie en hoe het zit met de munitie op het (niet gekozen) Eemshaven oost-tracé. Goede vragen, waarvan u de antwoorden vindt op onze website. Hier vindt u de verslagen van 22 maart en van 29 maart.

Heeft u op dit moment een aanvullende vraag of zorg? Deel deze dan met ons via de Project Atlas. We beantwoorden ze graag. Ook kunt u ons altijd via e-mail bereiken: TNW-support@tennet.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.