Waarom is de kabelroute op land langer geworden?

Delen via:   
06 / 02 / 2021

De kabelroute uit de integrale effectenanalyse (IEA) is aangepast. Waarom? Om zo rekening te houden met toekomstige kabels en leidingen. Op deze manier doorkruist de route de Waddenzee minder lang, zitten er nauwelijks bochten in de route en is er voor toekomstige kabels en leidingen ruimte als dat nodig is. De kabels van NOZ TNW worden zo niet gehinderd. De kabelroute komt nu ten noorden van Kloosterburen aan land en loopt ruim zes kilometer langer over agrarische gronden richting Eemshaven. De aanpassing is gedaan op verzoek van de regionale en lokale overheden.

Hoe zit dat?
In de IEA zijn negen kabelroutes geanalyseerd: naar Burgum, Vierverlaten en Eemshaven. Na de publicatie in juni 2020, hebben de regionale en lokale overheden een conceptregioadvies uitgebracht. In dit concept – en later ook in het definitieve – regioadvies hebben zij een voorwaarde opgenomen bij de keuze voor Eemshaven west. Die voorwaarde is dat we onderzoek doen naar een 'corridor in de Waddenzee om toekomstige verstoring zoveel mogelijk te voorkomen'. Een corridor is een soort doorgang waar meerdere kabels in liggen. Met die voorwaarde bedoelen de overheden dat TenneT en het ministerie van EZK moeten proberen om bij deze kabelroute zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige kabels en leidingen voor windparken op de Noordzee. Onder meer om hinder en verstoring in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Afgelopen zomer heeft dit onderzoek naar een zogeheten kabelcorridor plaatsgevonden. Technisch bleek dit niet realistisch. De verwachting is zelfs dat dit meer schade aan de natuur toebrengt. De resultaten van deze studie kunt u vinden in de Notitie Joint Fact Finding Kabelcorridor.

Voorbereid op de toekomst
Met de aanpassing hebben we dus geen kabelcorridor, maar zijn we wel voorbereid op de toekomst. Het is waarschijnlijk dat er in de toekomst nieuwe verbindingen worden aangelegd. Windparken op de Noordzee spelen een belangrijke rol in de nationale opgave Energietransitie. Om die reden is de kabelroute Eemshaven west aangepast.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.